Straffemetoder

Straff, et onde som staten i egenskap av rettsordenens håndhever tilføyer en lovovertreder på grunn av overtredelsen og i den hensikt at det skal føles som et onde, jf. Høyesteretts definisjon i Norsk Retstidende 1977 s. 1207.. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Straffemetoder

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 112 artikler: