Straffemetoder

Straff er et onde som staten i egenskap av rettsordenens håndhever tilføyer en lovovertreder på grunn av overtredelsen og i den hensikt at det skal føles som et onde, jf. Høyesteretts definisjon i Norsk Retstidende 1977 s. 1207. . Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Straffemetoder

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt