Spinnehus, gammel betegnelse for tukthus for kvinner, egentlig fattighus og tvangsarbeidshus, senere straffanstalter. Arbeidet bestod bl.a. i spinning og veving.