Eldre strafferedskap. Hjulet ble brukt ved radbrekning (ty. Rad, 'hjul'), i eldre tid en alminnelig straff for grovere forbrytere som mordere, røvere og lignende. Forbryterens legeme ble knust med et hjul eller en klubbe, og deretter bundet fast til et hjul, som var stilt vannrett oppe på en stolpe (steile). Bruk av steile og hjul var en straffemetode etter Christian V Norske lov av 1687.