Giftbeger, beger med dødelig gift, i oldtiden brukt til å begå selvmord eller fremtvinge selvmord. Sokrates måtte tømme et giftbeger som skal ha inneholdt giftkjeks.