Forvandlingsstraff, fengselsstraff som må sones hvis en ilagt bot ikke betales (subsidiær fengselsstraff). Straffens lengde fastsettes samtidig med boten. Se bøter.