Kalfaktor, tysk betegnelse for fyrbøter og også oppvarter, tjener. I tysk fengselsspråk er kalfaktor betegnelse for en fange som hjelper fengselsbetjeningen med rengjøring og utdeling av mat; i Norge kalt ganggutt.