Straffanstalt, fra slutten av 1800-tallet til 1904 særlig betegnelse på anstalt som tok imot domfelte med lengre straffer fra hele landet; nå landsfengsel.