Pinebenk, strekkbenk, middelaldersk torturredskap, en benk eller en nesten horisontalt anbrakt kort stige. Den anklagedes hender ble fastspent med sterke tau, og til føttene ble festet et annet tau, som så ble strammet ved hjelp av en veiv, ved påhengte lodder eller ved en annen mekanisk anordning. Iblant ble vedkommendes lemmer strukket ut av ledd.