Brenning på bål, vanlig henrettelsesmetode i Vest-Europa i middelalderen og overgangen til nyere tid.