Garrottering, henrettelsesmetode, brukt i Spania og på Cuba. Den dødsdømte ble anbrakt med ryggen mot en pæl eller i en høyrygget stol, hvoretter en jernbøyle, garrotte, festet til pælen eller stolryggen, ble skrudd sammen om halsen på ham, inntil han ble kvalt.