Kvartering, tidligere europeisk dødsstraff som gikk ut på at den dødsdømtes kropp ble partert i fire deler. Forut for kvarteringen ble som regel buken sprettet opp og tarmene trukket ut, før vedkommende (om nødvendig) ble henrettet ved halshugging. Kvartering ble først og fremst brukt mot opprørsledere, og var særlig vanlig i Frankrike og Storbritannia.