Steining, henrettelse ved at man steines til døde. Offeret blir bundet og plassert i et hull i jorden slik at bare hodet eller overkroppen er fri. De som skal kaste stein, står på en viss avstand i en krets rundt offeret. Steinene må ikke være for store eller for små, offeret må ikke bli drept for fort. Steining forekommer fortsatt i enkelte land som praktiserer Sharialovgivning som grunnlag for straff. Se også dødsstraff og hudud.