Garrotte er et kvelingsredskap brukt til henrettelser, se garrottering.