Gapestokk, strafferedskap, i alminnelighet en pæl med en jernbøyle som forbryterens hals ble lenket fast i, slik at vedkommende ble stilt ut til spott og spe for dem som gikk forbi. Den stod som oftest på torget eller ved kirken. Den ble i tidligere tid brukt som vanærende straff for en del lovovertredelser, bl.a. for den som fremturet i å sverge og banne tross advarsel (Christian 5s Norske Lov av 1687 6-2-21), for ungdom som forstyrret gudstjenesten (6-3-10) og for forskjellig slags gateuorden, og ble på 1700-tallet brukt for å fremtvinge betaling av mindre bøter (f.eks. leiermålsbøter) til fogden. Straffen kaltes også «halsjern» eller «å lenkes til pælen». Siste gang gapestokk ble benyttet i Norge var i Moss 11. okt. 1840; endelig avskaffet i Norge ble straffen først ved lov av 17. mai 1848.