Spansk kappe, gammelt strafferedskap, bestod av en tønne som var åpen i den ene enden og hadde et hull i den andre. Den som skulle straffes, måtte stikke hodet gjennom hullet og bære tønnen som en kappe gjennom gatene eller f.eks. stå med den foran kirkedøren. På tønnen var en seddel med opplysninger om grunnen til straffen. Spansk kappe ble især brukt mot urostiftere.