Mørkestue, mørkestugu, mørstugu, gammel betegnelse for landsens arrest, mørkt arrestrom.