Avstraffelse in effigie betyr at man straffet en avbildning av den dømte dersom han eller hun var død eller på flukt. Dette var vanligvis brukt ved dødsstraff, spesielt ved bålstraff da man kunne brenne en dukke i stedet for den dømte. Dukkene bar vanligvis navneskilt og hadde noen ganger masker som liknet på de domfelte. Slik kunne man gjennomføre straffens offentlige ritualer og konfiskere den dømtes eiendom.