Samfunnstjeneste er et tidligere navn på samfunnsstraff.