Visitasjonspatrulje, patrulje som er underlagt fengselsmyndighetene og som har til hovedoppgave å bekjempe innsmugling, omsetning, oppbevaring og bruk av narkotika eller annet berusende eller bedøvende stoff i fengselsvesenets anstalter. Patruljene består av fengselstjenestemenn og hunder som er spesialtrenet for formålet.