Politi og kriminalitet

Vi trenger ny fagansvarlig for

Politi og kriminalitet

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 8 kategorier:

  1. Kriminalomsorg og fengsel
  2. Kriminalsaker
  3. Kriminologi
  4. Lovbrudd
  5. Politivesen
  6. Rettssosiologi
  7. Straffemetoder
  8. Terrorisme