Ganggutt, i fengselsterminologi fange som hjelper betjeningen med de daglige gjøremål.