Knutt, russisk straffe- og torturredskap. Består av flettede lærremmer med en metallkule i spissen. Hundre slag med knutt var ensbetydende med dødsstraff, mange døde før. Ble avskaffet som straff for forbrytelser i 1863, men ble også etter den tid meget anvendt som torturmiddel og disiplinærstraff i de russiske fengsler.