Gjeldsfengsel, fengselsstraff for ikke å ha betalt gjeld. Dersom skyldneren ikke betalte sin gjeld, kunne fordringshaveren etter tidligere rett kreve skyldneren innsatt i fengsel. Bortfalt i Norge 1874.