Rasphus, eldre betegnelse på fengsel (tukthus) hvor det ble utført rasping av fargetre, et meget hardt arbeid. Tukthusene bestod de fleste steder til ut på 1800-tallet. I Norge har rasping også vært brukt som fangearbeid, men betegnelsen rasphus har ikke vært i bruk her. Rasphus ble brukt på dansk, på engelsk (rasphouse), nederlandsk (rasphuis) og tysk (Raspelhaus).