Steile og hjul, en skjerpet form for dødsstraff, se hjul (jur.).