Vann og brød, straffart opphevet 1958. Fengselsstraff kunne tidligere omsettes til skjerpet fengsel etter straffeloven av 1902 §§ 18, 19 og 23. Den vanligste form for skjerpet fengsel var fengsel på vann og brød, som kunne utholdes inntil 20 dager, og slik at én dags fengsel på vann og brød svarte til tre dager alminnelig fengsel. Også opphevet som refselse etter fengselsloven.