Familierett

Familierett er en rettsdisiplin som behandler de juridiske problemer som oppstår i forbindelse med stiftelse og oppløsning av ekteskap, det økonomiske forhold mellom ektefeller, samboere, adopsjon og forholdet mellom foreldre og barn. . Hele artikkelen

Ny artikkel