Separasjon, opphevelse av samlivet mellom ektefeller, «atskillelse med hensyn til bord og seng». Regler om separasjon er gitt i §§ 19 flg. i ekteskapsloven av 4. juli 1991. En ektefelle kan kreve separasjon selv om den andre motsetter seg det. Bevilling til separasjon gis av fylkesmannen. Ektefeller med felles barn under 16 år må møte til megling før separasjon kan kreves. Se skilsmisse.