partnerskap

Inngåtte partnerskap 1993-2008

1993 156
1994 133
1995 98
1996 127
1997 117
1998 115
1999 144
2000 154
2001 185
2002 183
2003 204
2004 192
2005 192
2006 227
2007 267
2008 224
Kilde: SSB

Inngåtte partnerskap etter kjønn 1993-2008

To kvinner 1233
To menn 1485
Kilde: SSB

Artikkelstart

Registrert partnerskap er samliv mellom to personer av samme kjønn i lovmessige former. Norge fikk lov om partnerskap i 1993. Ved endring av av ekteskapsloven i 2008 ble det gitt adgang til å inngå ekteskap for personer av samme kjønn i Norge. Partnerskapsloven ble samtidig opphevet.

Faktaboks

Uttale
pˈartnerskap
Også kjent som
registrert partnerskap

Danmark var det første landet i verden som innførte en lov om registrert partnerskap. Dette skjedde i 1989. I årene som fulgte, innførte mange land lignende lovgivning.

Ved lov om registrert partnerskap av 30. april 1993, partnerskapsloven, fikk homofile rett til å registrere sitt samliv. Loven innebar at et registrert partnerskap i alle henseender, bortsett fra forholdet til barn, fikk de samme rettsvirkningene som et ekteskap. Overalt i lovverket hvor det var gitt regler om ektefeller, fikk disse reglene tilsvarende anvendelse på et registrert partnerskap. Det gjaldt både i forholdet mellom partene og i forholdet utad. Reglene i ekteskapsloven av 4. juli 1991 om separasjon og skilsmisse og om det økonomiske forholdet mellom ektefeller fikk således anvendelse. Partene fikk arverett og rett til å sitte i uskifte som ektefeller. Trygderettslige og skatterettslige regler ble de samme som for ektefeller osv. Men registrerte partnere hadde, i motsetning til ektefeller, ikke rett til å adoptere sammen. Når det gjaldt stebarnsadopsjon, kunne den ene partneren i et registrert partnerskap etter lovendring i 2002 med samtykke fra den andre partner adoptere dennes barn hvis ikke barnet var et adoptivbarn som opprinnelig kom fra en fremmed stat som ikke tillot slik adopsjon. Et registrert partnerskap ble inngått hos den samme myndighet som foretar borgerlig vigsel.

Nederland innførte 2001 som første land i verden en kjønnsnøytral ekteskapslovgivning som gir likekjønnede par mulighet til å inngå ekteskap. Ved endringslov av ekteskapsloven 27. mai 2008 nr. 53, ble det gitt adgang til å inngå ekteskap for personer av samme kjønn i Norge. Partnerskapsloven ble samtidig opphevet. Etter at endringsloven trådte i kraft 1. januar 2009, kan registrert partnerskap ikke inngås. I forbindelse med lovendringen ble det gitt adgang for registrerte partnere til å omregistrere partnerskapet til ekteskap. For registrerte partnere som ikke har omregistrert partnerskapet, vil reglene for registrert partnerskap fortsatt gjelde, jf. ekteskapsloven § 95.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg