Vigselmann, i eldre tider person som var vigslet til geistlig virksomhet; i vår tid person som foretar vielse, nå kalt vigsler.