My house is my castle, en omskrivning av et sitat av den engelske rettslærde Edward Coke (1552–1634), som i sine Institutes of the Laws of England (1628) sier For a man's house is his castle. Men uttrykket finnes også tidligere. Uttrykket går på rettsgrunnsetningen om hjemmets ukrenkelighet.