Myndighetsalder er den alderen da en person blir myndig, det vil si gammel nok til selv å slutte juridisk bindende avtaler og råde over egne midler uten tillatelse fra verge. I Norge er en person myndig fra den dagen hen fyller 18 år. Myndighetsalder ble tidligere også kalt lagalder.

Etter at Europarådet i 1972 vedtok en resolusjon om at myndighetsalderen bør være 18 år, er dette blitt den vanlige myndighetsalderen i Europa, fra 1979 også i Norge. I alle EU-land er myndighetsalderen 18 år. Slik er det også i Storbritannia, unntatt i Skottland, hvor den er 16 år. Også i en rekke ikke-europeiske land, som India, Kina og USA, er det 18 år som er myndighetsalderen. I blant annet Egypt og Filippinene er myndighetsalderen derimot 21 år.

Myndighetsalder og stemmerettsalder

Stemmerettsalderen er 18 år, men ikke alle er klar over at dette innebærer at stemmerettsalderen er litt forskjellig fra myndighetsalderen. Man får nemlig stemmerett 1. januar det året man fyller 18 år, mens man som nevnt blir myndig den dagen man fyller 18. Det betyr for eksempel at dersom man fyller 18 år 1. desember 2023, har man stemmerett ved kommunevalget i september 2023 selv om man da ennå ikke har fylt 18. Dette framgår av § 2-1 i valgloven av 28. juni 2002 nr. 57.

Kongens myndighetsalder

Det går fram av Grunnlovens § 8 at Kongens (eller regjerende Dronnings) myndighetsalder skal fastsettes ved en egen lov. Det er fastsatt i lov av 8. juni 1979 nr. 38 at Kongens myndighetsalder er 18 år. Denne loven er blitt forandret i takt med endringer i den alminnelige myndighetsalderen, slik at det i realiteten ikke er noen forskjell mellom myndighetsalderen for Kongen og andre.

Historikk

I Magnus Lagabøters landslov av 1274 ble lagalderen satt til 20 år. I 1619 ble myndighetsalderen hevet til 25 år, og de umyndige ble da delt i to grupper. Gruppen under 18 år var «personlig umyndige», mens de som var mellom 18 og 25 år ble kalt mindreårige, og ble regnet som personlig myndige. De personlig myndiges formue skulle imidlertid bestyres av en kurator. I 1869 ble mydighetsalderen senket til 21 år. I 1969 ble myndighetsalderen igjen 20 år før den i 1979 ble 18 år.

Fram til 1814 kunne man søke kongen om å bli gjort myndig, selv om man ikke hadde oppnådd myndighetsalder.

Kvinner og enker/enkemenn

Fra 1604 var kvinner umyndige. Fra 1863 ble ugifte kvinner myndige på lik linje med menn, men gifte kvinner forble umyndige fram til 1888.

I 1280 kom en bestemmelse om at enker og enkemenn skulle regnes for myndige, selv om de var under 20 år. Det har vanligvis vært mulig å inngå ekteskap før oppnådd myndighetsalder etter søknad om dispensasjon.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg