Samværsrett, i barneloven av 8. april 1981 den rett til å være sammen med barnet som i alminnelighet tilkommer den av foreldrene som barnet etter separasjon eller skilsmisse ikke bor fast hos. Reglene her gjelder også hvor foreldrene ikke har vært gift med hverandre. Loven slår også fast at barnet har rett til samvær med begge foreldre.