Skifte er et oppgjør av gjeld og fordeling av verdier og eiendeler i et formuesfellesskap mellom ektefeller eller arvingene i et dødsbo. Skifte av felleseie mellom ektfeller er regulert i ekteskapsloven av 4. juli 1991. Dødsboskifte er regulert i lov 14. juni 2019 om arv og dødsboskifte (arveloven). Uttrykket skifte brukes av og til også om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller med fullstendig særeie eller samboere som skiller lag.

Skifte kan foregå enten offentlig eller privat. Offentlig skifte hører under tingretten og skal blant annet finne sted hvis noen av arvingene krever det, hvis statsforvalteren krever det på vegne av en arving under vergemål eller det kreves av en kreditor som har tatt utlegg i en arvings krav på arv. Tingrettens rettsmøter kalles skiftesamlinger og ledes av en dommer.

Skifte av felleseie

Skifte av felleseie mellom ektefeller skal finne sted hvis det ved ektepakt er avtalt, eller det kreves av en av ektefellene i forbindelse med separasjon og skilsmisse. Hver av ektefellene har rett til først å gjøre fradrag i sine verdier som er felleseie, før delingen. Det som deretter blir igjen skal, med visse unntak, deles likt. Verdier som en ektefelle hadde før ekteskapet eller har arvet, eller fått i gave fra andre enn ektefellen, kan imidlertid kreves holdt utenfor likedelingen (skjevdelingen).

En ektefelle har i utgangspunkt rett til å beholde eiendeler som vedkommende selv har brakt inn i felleseiet. Verdien av gjenstanden skal i utgangspunktet dekkes av ektefellens andel av felleseiet. Hvis verdien av slike eiendeler er større enn verdien av denne ektefellens andel av felleseiet, skal den andre ektefellen kompenseres økonomisk. Eiendeler som ingen av ektefellene har en fortrinnsrett til og som de heller ikke blir enige om fordelingen av, kan kreves solgt. Ved eventuelt salg til utenforstående har hver av ektefellene forkjøpsrett under ellers like forhold.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Asland, John: Arverett, 2021, isbn 978-82-05-54679-0.
  • Holmøy, Vera & Peter Lødrup: Ekteskapsloven [...] med kommentarer, 2. utg., 2001, isbn 82-417-1148-4

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg