Besøksrett, den rett til å besøke sine barn som i alminnelighet tilkommer en far eller mor som ikke bor fast sammen med barnet. Se samværsrett.