farskap

Artikkelstart

Farskap er det å være far i juridisk forstand. Reglene om farskap er gitt i barneloven (lov om barn og foreldre av 8. april 1981).

Faktaboks

Også kjent som

paternitet

Er moren gift, regnes hennes ektemann som barnets far. Er barnets mor ugift, kan faren vedta farskapet (se barnelovgivning). Hvis faren ikke vedtar farskapet, er det det offentliges oppgave å søke å finne frem til hvem faren er. Når bidragsfogden får en fødselsmelding og farskapet ikke er fastsatt eller vedtatt, skal den melde fra til den mannen moren har oppgitt som far.

Omtvistet eller uklart farskap

Hvis den oppgitte faren benekter farskapet, skal saken sendes til NAV (arbeids- og velferdsetaten). NAV kan kreve at moren og den eller de som kan være far til barnet avgir forklaring, og det kan også gis pålegg om at den som er oppgitt som far gir fra seg en prøve for DNA-analyse. Hvis analysen utpeker en en bestemt mann som far til barnet, skal NAV oppfordre denne mannen til å erklære farskapet.

Hvis den som er utpekt som far ikke erklærer farskapet, blir det en rettstvist om vedkommende er barnets far eller ikke. Hvis det ikke allerede er tatt prøve for DNA-analyse, kan retten gi pålegg om slik prøve både til moren, barnet og til den som er oppgitt som far. Det kan også innhentes biologisk materiale for DNA-analyse fra en avdød person som kan være far til barnet. En slik rettstvist kan ende med dom for at en bestemt mann er far til barnet.

Blir en mann dømt til å være far, har han plikt til å betale oppfostringsbidrag til barnet har fylt 18 år. Barnet har også arverett og navnerett etter faren. Etter odelsloven av 28. juni 1974 får også et barn som er født av en kvinne faren ikke er gift med, odelsrett etter faren og farsslekten. Selv om en man er dømt til å være far, vil ikke barnefaren nødvendigvis få del i foreldreansvaret for barnet. Foreldre som ikke er gift, har i utgangspunktet foreldreansvaret sammen, men dersom foreldrene ikke bor sammen, og moren ønsker å ha foreldreansvaret alene, kan hun gi melding om det til folkeregistermyndigheten innen ett år etter at farskapet ble fastsatt. Faren kan også avgi erklæring om at han ikke ønsker felles foreldreansvar.

Selv om faren ikke tar del i foreldreansvaret, har barnet rett til å få kunnskap om hvem som er faren. Barnet har også rett til å få kunnskap om hvem som er den biologiske faren i tilfeller hvor barnet har en juridisk far, og det ikke er noe ønske om å endre det juridiske farskapet, jf. barneloven § 6 a.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg