farskap

Farskap, paternitet, det å være far. Reglene om farskap er gitt i lov om barn og foreldre av 8. april 1981 (barneloven).

Er moren gift, regnes hennes ektemann som barnets far. Er barnets mor ugift, kan faren vedta farskapet, se barnelovgivning. Hvis faren ikke vedtar farskapet, er det det offentliges oppgave å søke å finne frem til hvem faren er. Når bidragsfogden får en fødselsmelding og farskapet ikke er fastsatt eller vedtatt, skal han melde fra til den mann moren har oppgitt som far.

Hvis den oppgitte far benekter farskapet, skal saken sendes til fylkeskontoret for trygdeetaten. Fylkeskontoret kan kreve at moren og den eller de som kan være far til barnet avgir forklaring, og det kan også gi pålegg om blodprøver av dem og barnet. Hvis fylkeskontoret finner at det er trolig at en bestemt mann er far, skal det skrives ut et farskapsforelegg mot ham. Er det flere trolige fedre, kan det skrives ut forelegg mot den som fylkeskontoret mener mest trolig er far.

Blir farskapet heller ikke nå vedtatt, blir det en rettstvist om vedkommende er barnets far eller ikke. Hvis dommeren finner det godtgjort at vedkommende mann har hatt samleie med moren på den tid hun kan ha blitt gravid, skal det avsies dom for at han er faren, med mindre det er lite trolig at han er far til barnet. Har moren hatt samleie med flere menn på den tid hun kan ha blitt gravid, kan dom for farskap likevel bare avsies dersom det er overvekt av sannsynlighet for at en av dem er far i forhold til de øvrige. Gjennom DNA-testing kan farskapsspørsmålet avgjøres med nær 100 % sikkerhet. Det er derfor svært få saker som i dag havner i domstolene. De fleste blir avgjort under behandlingen hos fylkestrygdekontoret.

Blir en mann dømt til å være far, har han plikt til å betale oppfostringsbidrag til barnet har fylt 18 år. Barnet har også arve- og navnerett etter faren. Etter odelsloven av 28. juni 1974 får også et barn som er født av en kvinne faren ikke er gift med, odelsrett etter faren og farsslekten.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg