Ekteskapsbrudd, det at en gift person har kjønnslig omgang med en annen enn sin ektefelle. I Norge gav ekteskapsbrudd inntil ekteskapsloven av 4. juli 1991 rett til skilsmisse ved dom uten forutgående separasjon. Ekteskapsbrudd var straffbart til 1927.