Fødselsmelding, melding som lege eller jordmor innen en uke skal gi til folkeregisteret i morens bostedskommune når et barn er født. Hvis barnet ble født uten at det var en lege eller jordmor til stede, skal moren senest én måned etter fødselen sende melding om den til folkeregisteret. Folkeregisteret videresender meldingen til Sentralkontoret for folkeregistrering i Skattedirektoratet for tildeling av fødselsnummer.