Kongebrev, skrivelse utgått fra et kongelig kanselli. Tillatelse til å inngå ekteskap uten lysing ble tidligere kalt kongebrev. Etter en lovendring i 1973 kreves ikke lenger lysing før vigselen. Det skal nå skje en prøving av ekteskapsvilkårene. Denne prøving foretas av vigselsmyndigheten.