Patria potestas, den uinnskrenkede myndighet som familiefaren (pater familias) etter romerretten hadde over hustru, barn, treller m.m.