underholdsbidrag

Underholdsbidrag, bidrag til underhold av egne barn og/eller til ektefelle som man er separert eller skilt fra. Bidragsplikten er regulert i ekteskapsloven av 4. juli 1991 og barneloven av 8. april 1981 og forskrifter til barneloven.

Bidrag til ektefelle

Ved separasjon eller skilsmisse bestemmer ekteskapsloven at bidrag bare skal betales hvis den annen ektefelle trenger det fordi utsikten til selv å sørge for et passende underhold er blitt dårligere som følge av omsorgen for felles barn, eller som følge av fordelingen av de felles arbeidsoppgavene under ekteskapet. Underholdsbidraget skal så vidt mulig sikre den bidragsberettigede et passende underhold under hensyn til tilvante økonomiske kår. Bidraget skal som hovedregel fastsettes for en begrenset tid på inntil tre år. Foreligger det særlige grunner, kan bidrag fastsettes for lengre tid eller uten tidsbegrensning. Dette er særlig praktisk for langvarige ekteskap. Ektefellene kan selv bli enige om bidragets størrelse. Ved uenighet fastsettes bidraget ved dom, med mindre ektefellene er enige om å overlate avgjørelsen til bidragsfogden, dvs. det lokale NAV-kontor. Retten til bidrag faller bort hvis den bidragsberettigede inngår nytt ekteskap, men ikke ved å etablere et samboerforhold.

Bidrag til barn

Underholdsbidrag til barn er i praksis bare aktuelt når foreldrene er separert eller skilt eller ikke bor sammen, og barnet bor fast hos en av dem. Lovens utgangspunkt er at foreldrene skal bære utgiftene til barnets utdanning etter den enkeltes økonomiske evne, normalt frem til barnet er 18 år eller avsluttet videregående skole. Blir ikke partene enige om bidragets størrelse, skal det fastsettes av bidragsfogden, dvs. det lokale NAV-kontor. Det er utarbeidet utførlige forskrifter om beregningen av bidraget, hvor det særlig er lagt vekt på omkostningene ved underholdet, partenes inntektsforhold og bidragsevne og omfanget av samværet med barnet.

Innkreving

Underholdsbidrag til ektefelle og barn kan kreves inn gjennom Arbeids- og velferdsetatens (NAV) innkrevningssentral i Kirkenes. Det kan om nødvendig inndrives ved utlegg eller lønnstrekk. I henhold til internasjonale overenskomster kan underholdsbidrag fastsatt i Norge inndrives i utlandet og omvendt. Det er straffbart å unnlate å betale bidrag for den som har midler til å betale eller evne til å skaffe seg dem, se lov om innkreving av underholdsbidrag mv. av 29. april 2005.

Eksterne lenker

Litteratur

  • Smith, Lucy: Barn og foreldre : forholdet mellom barn og foreldre etter barneloven av 1981 med senere endringer, 7. utg., 2006, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg