Oppfostringsbidrag, et uttrykk som ikke brukes i lovgivningen, men som i dagligtale betegner den plikt som en far eller mor har til å betale bidrag for et barns forsørgelse og utdanning hvor barnet bare bor sammen med en av dem. Reglene om bidrag er gitt i barneloven 8. april 1981 kapittel 8, og kalles der fostringsplikt. Se underholdsbidrag.