Morganatisk ekteskap, ekteskap til venstre hånd, fyrstelig eller høytstående manns ekteskap med kvinne av lavere sosial stand og som ikke oppnår fulle hustrurettigheter. Hustru og barn fikk ikke mannens (farens) særlige stands- eller politiske rettigheter, men for øvrig inntrådte de vanlige virkninger av ekteskap. Barna ansåes for å ha ætt etter ekteskap, og det var ikke anledning til samtidig å inngå ordinært ekteskap. Betegnelsen morganatisk ekteskap skriver seg fra at hustruen opprinnelig ikke fikk noen andel i mannens formue, bortsett fra den morgengave han hadde lovet henne ved ekteskapets inngåelse.