Forlovelse, avtale om å inngå ekteskap. Slike avtaler er etter norsk rett ikke bindende, og kan heves om en av partene ønsker det uten at det medfører erstatningsplikt. Verdifulle gaver som er gitt med ekteskap for øye, vil kunne kreves tilbake. Forlovelse kan medføre inhabilitet for dommere, fritagelse for vitneplikt og bortfall av straffeansvar for visse forbrytelser. Se også ekteskapsløfte og trolovelse.