Uekte barn, uttrykk som tidligere ofte ble brukt om et barn hvis foreldre ikke hadde inngått ekteskap med hverandre. I dag taler man i alminnelighet i stedet om barn født utenfor ekteskap eller barn født av ugift mor. Barneloven 8. april 1981 skiller – med få unntak – ikke mellom barn født av gift eller ugift mor.