Vigsler, tidl. kalt vigselmann, person med rett til å foreta vigsler.