Familie i videste forstand er en gruppe personer som er forbundet ved slektskap, ekteskap eller svogerskap. Hertil kommer det familieforhold som skapes gjennom adopsjon. I snevrere forstand tenker man ved familie på den såkalte kjernefamilie, dvs. ektefeller eller samboere og deres hjemmeværende barn. I visse sammensetninger brukes ordet også om medlemmer av en bestemt husstand, og dette er den opprinnelige betydning som pekte på husfellesskapet og også omfattet famuli (tjenestefolk).

Familieforholdet har rettslig betydning i mange og viktige henseender, f.eks. når det gjelder foreldreansvar, underholdsplikt, forbud mot ekteskap, odels- og åsetesrett, konsesjon, vitneplikt, dommerhabilitet, statsborgerrett, straffeansvar i visse forhold. Man har ingen alminnelig regel om hva som forstås ved familie i lover som benytter dette ord, og med mindre loven unntaksvis inneholder en begrepsbestemmelse, må betydningen i det enkelte tilfelle finnes ved tolkning av vedkommende lov. Også samliv mellom ugifte (ugifte samboende) med eller uten barn har rettslige konsekvenser på stadig flere områder.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.