Bigamiloven, en populær betegnelse for provisorisk anordning av 15. april 1942, utferdiget under regjeringens opphold i London, som åpnet adgang til skilsmisse ved bevilling når en av ektefellene søkte om det, og det på grunn av krigen eller andre særlige forhold ikke var mulig å få forbindelse med den annen ektefelle. Loven ble opphevet ved anordning av 3. oktober 1945.