Foreldremyndighet, foreldremakt, se foreldreansvar.