Ekteskapsplikt, plikt til kjønnslig omgang med sin ektefelle. Noen ekteskapsplikt eksisterer ikke i norsk rett.